Contact Us

Gordon Parks Elementary School
3715 Wyoming
Kansas City, MO 64111

Phone: 816.753.6700

 
Name *
Name